இத்தாலி SuperEnalotto வென்ற எண்கள்

7.4 பில்லியன் INR

அடுத்து பரிசு

நாடகம்SuperEnalotto ஆன்லைன்

சமீபத்திய முடிவுகள் செவ்வாய், 21 செப்டம்பர், 2021.

டிரா 2021/113

 • 5
 • 6
 • 29
 • 59
 • 68
 • 74
 • 54
எண்கள் பரிசுகள்
6 *
5 + 1 *
5 197.1 மில்லியன் INR
4 1.6 மில்லியன் INR
3 120993 INR
2 27789 INR

இத்தாலி SuperEnalotto வென்ற எண்கள் சனி, 18 செப்டம்பர், 2021.

டிரா 2021/112

 • 22
 • 56
 • 60
 • 73
 • 76
 • 80
 • 81
எண்கள் பரிசுகள்
6 *
5 + 1 *
5 397.7 மில்லியன் INR
4 2.6 மில்லியன் INR
3 195856 INR
2 35514 INR

இத்தாலி SuperEnalotto வென்ற எண்கள் வியாழன், 16 செப்டம்பர், 2021.

டிரா 2021/111

 • 12
 • 16
 • 40
 • 46
 • 47
 • 83
 • 57
எண்கள் பரிசுகள்
6 *
5 + 1 *
5 162.2 மில்லியன் INR
4 2.3 மில்லியன் INR
3 162676 INR
2 29734 INR

* வென்றவர்கள் இல்லை

SuperEnalotto தகவல்

டிக்கெட் வாங்கப்படும் இத்தாலி . ஈர்க்கிறது உள்ளன செவ்வாய், வியாழன் மற்றும் சனி.

பரிசு இடையே 11.1 பில்லியன் INR மற்றும் 892 பில்லியன் INR .

SuperEnalotto ஏற்பாடு உள்ளது Sisal. அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்: www.sisal.it

வென்ற சிரமங்கள் SuperEnalotto

இல்இத்தாலி SuperEnalotto வீரர் தேர்ந்தெடுக்கும் இடையே 6 எண்கள் 1 - 90 மற்றும் 1 போனஸ் எண்கள்.

 • இல் பரிசு SuperEnalotto பொருந்தும் வித்தியாசத்தில் வெற்றி உள்ளது : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 622614630.
 • 2. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள் மற்றும் 1 எண்கள் எண்ண. சிரமங்கள் 1 உள்ளன 103769105.
 • 3. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 1250230.
 • 4. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 11907.
 • 5. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 327.
 • 6. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 22.