மால்டா லோட்டோ வென்ற எண்கள்

சமீபத்திய முடிவுகள் செவ்வாய், 26 செப்டம்பர், 2023.

டிரா 128

 • 12
 • 35
 • 74
 • 42
 • 85

மால்டா லோட்டோ வென்ற எண்கள் சனி, 23 செப்டம்பர், 2023.

டிரா 127

 • 46
 • 60
 • 83
 • 82
 • 4

மால்டா லோட்டோ வென்ற எண்கள் செவ்வாய், 19 செப்டம்பர், 2023.

டிரா 126

 • 40
 • 51
 • 84
 • 87
 • 14

மால்டா லோட்டோ தகவல்

டிக்கெட் வாங்கப்படும் மால்டா . ஈர்க்கிறது உள்ளன செவ்வாய் மற்றும் சனி.

இல்மால்டா லோட்டோ வீரர் தேர்ந்தெடுக்கும் இடையே 5 எண்கள் 1 - 83 மற்றும் 3 எண்கள் எண்ண.

மால்டா லோட்டோ ஏற்பாடு உள்ளது National Lottery plc. அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்: lottery.mt