இந்தியானா Quick Draw வென்ற எண்கள்

சமீபத்திய முடிவுகள் வெள்ளி, 2 டிசம்பர், 2022 ’அன்று’ பிற்பகல் 11:00.

டிரா சாயங்காலம்

 • 1
 • 2
 • 7
 • 11
 • 13
 • 16
 • 17
 • 21
 • 25
 • 27
 • 36
 • 44
 • 49
 • 53
 • 64
 • 70
 • 73
 • 74
 • 77
 • 79
 • 1

இந்தியானா Quick Draw வென்ற எண்கள் வெள்ளி, 2 டிசம்பர், 2022 ’அன்று’ பிற்பகல் 1:20.

டிரா நண்பகலில்

 • 1
 • 6
 • 8
 • 9
 • 12
 • 14
 • 18
 • 19
 • 23
 • 29
 • 34
 • 35
 • 37
 • 40
 • 44
 • 51
 • 58
 • 64
 • 67
 • 74
 • 40

இந்தியானா Quick Draw வென்ற எண்கள் வியாழன், 1 டிசம்பர், 2022 ’அன்று’ பிற்பகல் 11:00.

டிரா சாயங்காலம்

 • 5
 • 8
 • 12
 • 22
 • 23
 • 28
 • 30
 • 36
 • 49
 • 53
 • 57
 • 62
 • 64
 • 67
 • 69
 • 71
 • 73
 • 74
 • 75
 • 80
 • 28

இந்தியானா Quick Draw வென்ற எண்கள் வியாழன், 1 டிசம்பர், 2022 ’அன்று’ பிற்பகல் 1:20.

டிரா நண்பகலில்

 • 6
 • 19
 • 22
 • 23
 • 27
 • 28
 • 29
 • 36
 • 38
 • 45
 • 51
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 68
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 22

புதன், 30 நவம்பர், 2022 ’அன்று’ பிற்பகல் 11:00.

டிரா சாயங்காலம்

 • 1
 • 4
 • 10
 • 11
 • 16
 • 19
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 34
 • 35
 • 41
 • 42
 • 47
 • 54
 • 60
 • 66
 • 71
 • 77
 • 11

புதன், 30 நவம்பர், 2022 ’அன்று’ பிற்பகல் 1:20.

டிரா நண்பகலில்

 • 5
 • 8
 • 23
 • 27
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 41
 • 42
 • 43
 • 45
 • 50
 • 55
 • 59
 • 69
 • 71
 • 73
 • 77
 • 80
 • 50

செவ்வாய், 29 நவம்பர், 2022 ’அன்று’ பிற்பகல் 11:00.

டிரா சாயங்காலம்

 • 3
 • 9
 • 12
 • 19
 • 24
 • 25
 • 31
 • 37
 • 38
 • 39
 • 41
 • 55
 • 56
 • 58
 • 60
 • 62
 • 68
 • 69
 • 72
 • 74
 • 38

செவ்வாய், 29 நவம்பர், 2022 ’அன்று’ பிற்பகல் 1:20.

டிரா நண்பகலில்

 • 7
 • 8
 • 10
 • 17
 • 23
 • 24
 • 30
 • 32
 • 38
 • 40
 • 56
 • 59
 • 64
 • 67
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 76
 • 80
 • 40

திங்கள், 28 நவம்பர், 2022 ’அன்று’ பிற்பகல் 11:00.

டிரா சாயங்காலம்

 • 2
 • 5
 • 6
 • 7
 • 11
 • 13
 • 18
 • 29
 • 32
 • 41
 • 53
 • 55
 • 60
 • 62
 • 63
 • 65
 • 68
 • 73
 • 75
 • 76
 • 73

திங்கள், 28 நவம்பர், 2022 ’அன்று’ பிற்பகல் 1:20.

டிரா நண்பகலில்

 • 3
 • 17
 • 18
 • 22
 • 26
 • 29
 • 38
 • 40
 • 42
 • 46
 • 48
 • 58
 • 60
 • 62
 • 64
 • 69
 • 71
 • 73
 • 78
 • 80
 • 42

ஞாயிறு, 27 நவம்பர், 2022 ’அன்று’ பிற்பகல் 11:00.

டிரா சாயங்காலம்

 • 1
 • 6
 • 8
 • 9
 • 12
 • 14
 • 26
 • 32
 • 33
 • 35
 • 38
 • 44
 • 46
 • 47
 • 53
 • 55
 • 61
 • 71
 • 77
 • 80
 • 1

ஞாயிறு, 27 நவம்பர், 2022 ’அன்று’ பிற்பகல் 1:20.

டிரா நண்பகலில்

 • 1
 • 4
 • 6
 • 8
 • 13
 • 16
 • 20
 • 21
 • 24
 • 25
 • 26
 • 30
 • 33
 • 35
 • 43
 • 53
 • 64
 • 68
 • 69
 • 71
 • 4

சனி, 26 நவம்பர், 2022 ’அன்று’ பிற்பகல் 11:00.

டிரா சாயங்காலம்

 • 16
 • 24
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 42
 • 43
 • 44
 • 48
 • 51
 • 53
 • 54
 • 56
 • 63
 • 64
 • 65
 • 68
 • 75
 • 33

சனி, 26 நவம்பர், 2022 ’அன்று’ பிற்பகல் 1:20.

டிரா நண்பகலில்

 • 4
 • 9
 • 10
 • 15
 • 29
 • 34
 • 42
 • 43
 • 45
 • 46
 • 48
 • 53
 • 64
 • 65
 • 71
 • 72
 • 74
 • 75
 • 79
 • 80
 • 64

இந்தியானா Quick Draw தகவல்

டிக்கெட் வாங்கப்படும் அமெரிக்கா . ஈர்க்கிறது உள்ளன திங்கள், செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி, சனி மற்றும் ஞாயிறு.

இந்தியானா Quick Draw ஏற்பாடு உள்ளது Hoosier Lottery. அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்: www.hoosierlottery.com

வென்ற சிரமங்கள் இந்தியானா Quick Draw

இல்இந்தியானா Quick Draw வீரர் தேர்ந்தெடுக்கும் இடையே 20 எண்கள் 1 - 80 மற்றும் 1 எண்கள் எண்ண.

 • இல் பரிசு இந்தியானா Quick Draw பொருந்தும் வித்தியாசத்தில் வெற்றி உள்ளது : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 8911711.
 • 2. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 163381.
 • 3. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 7385.
 • 4. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 621.
 • 5. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 87.
 • 6. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 19.
 • 7. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 22.