கனடா Lotto 649 வென்ற எண்கள்

290.6 மில்லியன் INR

அடுத்து பரிசு

நாடகம்கனடா Lotto 649 ஆன்லைன்

சமீபத்திய முடிவுகள் சனி, 14 மே, 2022.

டிரா 2022/39

 • 2
 • 14
 • 21
 • 27
 • 34
 • 49
 • 5
எண்கள் பரிசுகள்
6 647.2 மில்லியன் INR
5 + 1 6.4 மில்லியன் INR
5 130335 INR
4 4343 INR
3 578 INR
2 + 1 289 INR
2 173 INR

கனடா Lotto 649 வென்ற எண்கள் புதன், 11 மே, 2022.

டிரா 2022/38

 • 5
 • 10
 • 12
 • 34
 • 36
 • 48
 • 27
எண்கள் பரிசுகள்
6 *
5 + 1 2.8 மில்லியன் INR
5 143630 INR
4 4598 INR
3 572 INR
2 + 1 286 INR
2 171 INR

கனடா Lotto 649 வென்ற எண்கள் சனி, 7 மே, 2022.

டிரா 2022/37

 • 7
 • 12
 • 21
 • 28
 • 40
 • 46
 • 34
எண்கள் பரிசுகள்
6 *
5 + 1 4.6 மில்லியன் INR
5 116491 INR
4 4255 INR
3 579 INR
2 + 1 289 INR
2 174 INR

* வென்றவர்கள் இல்லை

கனடா Lotto 649 தகவல்

டிக்கெட் வாங்கப்படும் கனடா . ஈர்க்கிறது உள்ளன புதன் மற்றும் சனி.

கனடா Lotto 649 ஏற்பாடு உள்ளது Atlantic Lottery Corporation (ALC). அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்: www.alc.ca

வென்ற சிரமங்கள் கனடா Lotto 649

இல்கனடா Lotto 649 வீரர் தேர்ந்தெடுக்கும் இடையே 6 எண்கள் 1 - 49 மற்றும் 1 போனஸ் எண்கள்.

 • இல் பரிசு கனடா Lotto 649 பொருந்தும் வித்தியாசத்தில் வெற்றி உள்ளது : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 13983816.
 • 2. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள் மற்றும் 1 எண்கள் எண்ண. சிரமங்கள் 1 உள்ளன 2330636.
 • 3. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 55492.
 • 4. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 1033.
 • 5. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 57.
 • 6. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள் மற்றும் 1 எண்கள் எண்ண. சிரமங்கள் 1 உள்ளன 81.
 • 7. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 8.