கனடா லோட்டோ 649 வென்ற எண்கள்

299 மில்லியன் INR

அடுத்து பரிசு

நாடகம்கனடா லோட்டோ 649 ஆன்லைன்

கனடா லோட்டோ 649 வென்ற எண்கள் சனி, 1 அக்டோபர், 2022.

டிரா 2022/79

 • 4
 • 19
 • 21
 • 24
 • 25
 • 36
 • 9
எண்கள் பரிசுகள்
6 294.8 மில்லியன் INR
5 + 1 3.7 மில்லியன் INR
5 49008 INR
4 3532 INR
3 590 INR
2 + 1 295 INR
2 177 INR

கனடா லோட்டோ 649 வென்ற எண்கள் புதன், 28 செப்டம்பர், 2022.

டிரா 2022/78

 • 7
 • 10
 • 11
 • 24
 • 32
 • 40
 • 25
எண்கள் பரிசுகள்
6 *
5 + 1 *
5 49975 INR
4 3171 INR
3 595 INR
2 + 1 297 INR
2 178 INR

கனடா லோட்டோ 649 வென்ற எண்கள் சனி, 24 செப்டம்பர், 2022.

டிரா 2022/77

 • 10
 • 13
 • 21
 • 37
 • 40
 • 41
 • 48
எண்கள் பரிசுகள்
6 *
5 + 1 *
5 78668 INR
4 6428 INR
3 599 INR
2 + 1 299 INR
2 179 INR

* வென்றவர்கள் இல்லை

கனடா லோட்டோ 649 தகவல்

டிக்கெட் வாங்கப்படும் கனடா . ஈர்க்கிறது உள்ளன புதன் மற்றும் சனி.

jackpotMinimum: தொடங்கி jackpots.

கனடா லோட்டோ 649 ஏற்பாடு உள்ளது Interprovincial Lottery Corporation.

வென்ற சிரமங்கள் கனடா லோட்டோ 649

இல்கனடா லோட்டோ 649 வீரர் தேர்ந்தெடுக்கும் இடையே 6 எண்கள் 1 - 49 மற்றும் 1 போனஸ் எண்கள்.

 • இல் பரிசு கனடா லோட்டோ 649 பொருந்தும் வித்தியாசத்தில் வெற்றி உள்ளது : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 13983816.
 • 2. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள் மற்றும் 1 எண்கள் எண்ண. சிரமங்கள் 1 உள்ளன 2330636.
 • 3. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 55492.
 • 4. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 1033.
 • 5. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 57.
 • 6. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள் மற்றும் 1 எண்கள் எண்ண. சிரமங்கள் 1 உள்ளன 81.
 • 7. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 8.