ரஷ்யா Gosloto 6/45 வென்ற எண்கள்

சமீபத்திய முடிவுகள் புதன், 23 ஜூன், 2021 ’அன்று’ முற்பகல் 11:00.

டிரா 5928

 • 14
 • 41
 • 13
 • 20
 • 08
 • 10

ரஷ்யா Gosloto 6/45 வென்ற எண்கள் செவ்வாய், 22 ஜூன், 2021 ’அன்று’ பிற்பகல் 11:00.

டிரா 5927

 • 22
 • 33
 • 08
 • 16
 • 27
 • 41

ரஷ்யா Gosloto 6/45 வென்ற எண்கள் செவ்வாய், 22 ஜூன், 2021 ’அன்று’ முற்பகல் 11:00.

டிரா 5926

 • 43
 • 44
 • 30
 • 31
 • 19
 • 26

ரஷ்யா Gosloto 6/45 வென்ற எண்கள் திங்கள், 21 ஜூன், 2021 ’அன்று’ பிற்பகல் 11:00.

டிரா 5925

 • 20
 • 08
 • 22
 • 03
 • 39
 • 45

திங்கள், 21 ஜூன், 2021 ’அன்று’ முற்பகல் 11:00.

#5924

 • 03
 • 30
 • 39
 • 11
 • 26
 • 38

ஞாயிறு, 20 ஜூன், 2021 ’அன்று’ பிற்பகல் 11:00.

#5923

 • 26
 • 35
 • 21
 • 27
 • 43
 • 31

ஞாயிறு, 20 ஜூன், 2021 ’அன்று’ முற்பகல் 11:00.

#5922

 • 18
 • 31
 • 34
 • 23
 • 25
 • 27

சனி, 19 ஜூன், 2021 ’அன்று’ பிற்பகல் 11:00.

#5921

 • 12
 • 06
 • 22
 • 19
 • 35
 • 13

சனி, 19 ஜூன், 2021 ’அன்று’ முற்பகல் 11:00.

#5920

 • 31
 • 36
 • 19
 • 01
 • 45
 • 11

வெள்ளி, 18 ஜூன், 2021 ’அன்று’ பிற்பகல் 11:00.

#5919

 • 41
 • 35
 • 33
 • 09
 • 12
 • 40

வெள்ளி, 18 ஜூன், 2021 ’அன்று’ முற்பகல் 11:00.

#5918

 • 12
 • 25
 • 28
 • 02
 • 27
 • 24

வியாழன், 17 ஜூன், 2021 ’அன்று’ பிற்பகல் 11:00.

#5917

 • 44
 • 06
 • 17
 • 36
 • 15
 • 30

வியாழன், 17 ஜூன், 2021 ’அன்று’ முற்பகல் 11:00.

#5916

 • 19
 • 24
 • 40
 • 18
 • 23
 • 15

புதன், 16 ஜூன், 2021 ’அன்று’ பிற்பகல் 11:00.

#5915

 • 12
 • 29
 • 21
 • 37
 • 34
 • 36

ரஷ்யா Gosloto 6/45 தகவல்

டிக்கெட் வாங்கப்படும் ரஷ்யா . ஈர்க்கிறது உள்ளன திங்கள், செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி, சனி மற்றும் ஞாயிறு.

ரஷ்யா Gosloto 6/45 ஏற்பாடு உள்ளது Stoloto. அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்: www.stoloto.ru

வென்ற சிரமங்கள் ரஷ்யா Gosloto 6/45

இல்ரஷ்யா Gosloto 6/45 வீரர் தேர்ந்தெடுக்கும் இடையே 6 எண்கள் 1 - 45.

 • இல் பரிசு ரஷ்யா Gosloto 6/45 பொருந்தும் வித்தியாசத்தில் வெற்றி உள்ளது : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 8145060.
 • 2. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 34808.
 • 3. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 733.
 • 4. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 45.
 • 5. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 7.