உக்ரைன் Super Loto வென்ற எண்கள்

87 மில்லியன் INR

அடுத்து பரிசு

சமீபத்திய முடிவுகள் புதன், 3 மார்ச், 2021.

டிரா 2021/2077

 • 13
 • 22
 • 24
 • 30
 • 32
 • 33
எண்கள் பரிசுகள்
6 *
5 *
4 4408 INR
3 137 INR
2 53 INR

உக்ரைன் Super Loto வென்ற எண்கள் சனி, 27 பிப்ரவரி, 2021.

டிரா 2021/2076

 • 10
 • 14
 • 22
 • 33
 • 35
 • 44
எண்கள் பரிசுகள்
6 *
5 *
4 2377 INR
3 113 INR
2 53 INR

உக்ரைன் Super Loto வென்ற எண்கள் புதன், 24 பிப்ரவரி, 2021.

டிரா 2021/2075

 • 3
 • 12
 • 15
 • 20
 • 31
 • 36
எண்கள் பரிசுகள்
6 *
5 278918 INR
4 2788 INR
3 113 INR
2 53 INR

* வென்றவர்கள் இல்லை

உக்ரைன் Super Loto தகவல்

டிக்கெட் வாங்கப்படும் உக்ரைன் . ஈர்க்கிறது உள்ளன புதன் மற்றும் சனி.

உக்ரைன் Super Loto ஏற்பாடு உள்ளது Ukrainian National Lottery. அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்: unl.ua

வென்ற சிரமங்கள் உக்ரைன் Super Loto

இல்உக்ரைன் Super Loto வீரர் தேர்ந்தெடுக்கும் இடையே 6 எண்கள் 1 - 52.

 • இல் பரிசு உக்ரைன் Super Loto பொருந்தும் வித்தியாசத்தில் வெற்றி உள்ளது : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 20358520
 • 2. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 73763
 • 3. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 1311
 • 4. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 67
 • 5. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 8