மற்ற லாட்டரிகள்

ஓவர் 3.7 பில்லியன் INR ஒவ்வொரு வாரமும் பரிசு

மற்ற லாட்டரிகள்

இஸ்ரேல் Lotto

நியூசிலாந்து Powerball

332.3 மில்லியன் INR நாடகம்

துருக்கி Lotto 6/49

துருக்கி Super Lotto 6/54

ரஷ்யா Gosloto 6/45

உக்ரைன் Super Loto

உக்ரைன் Megalot

நாடகம்

Kazakhstan Loto 6/49

3.4 மில்லியன் INR நாடகம்

Kazakhstan Loto 5/36

வரும் நாடகம்

அஜர்பைஜான் Azerlotereya 5/36

அஜர்பைஜான் Azerlotereya 6/40

லெபனான் Loto

நியூசிலாந்து Keno

நார்வே Lotto

ரஷ்யா 6/36

செர்பியா Loto

உக்ரைன் Keno

உக்ரைன் Lotto Maxima

நாடகம்

உக்ரைன் Lotto Triyka

பெலாரஸ் Sport lotto 5x36

துருக்கி Sans Topu

துருக்கி On Numara

ரஷ்யா Gosloto 4/20

ரஷ்யா Gosloto 5/36

ரஷ்யா Gosloto 7/49

பெலாரஸ் Sport lotto 6x49

பெலாரஸ் Keno

அஜர்பைஜான் Klassik Loto

அஜர்பைஜான் Yeni Benqi

அஜர்பைஜான் 4+4

நியூசிலாந்து Bullseye

லெபனான் Zeed

லெபனான் Yawmiyeh 3

லெபனான் Yawmiyeh 4

லெபனான் Yawmiyeh 5