ஐரோப்பிய லாட்டரிகள்

ஏஉர்ஒஂஇள்இஒந்ஸ்

₹14.4 பில்லியன் நாடகம்

ஆஸ்திரியா ஏஉர்ஒஂஇள்இஒந்ஸ்

₹14.4 பில்லியன் நாடகம்

ஸ்பெயின் La Primitiva

₹3.8 பில்லியன் நாடகம்

இத்தாலி ஸுபெர்Star

₹3.3 பில்லியன் நாடகம்

இத்தாலி சூப்பர்எனலோட்டோ

₹3.1 பில்லியன் நாடகம்

EuroJackpot

₹2.4 பில்லியன் நாடகம்

ஸ்பெயின் El Gordo

₹1.4 பில்லியன் நாடகம்

ஹங்கேரி Otoslotto

₹693.2 மில்லியன் நாடகம்

EuroDreams

₹650.2 மில்லியன் நாடகம்

இத்தாலி லோட்டோ

₹254.4 மில்லியன் நாடகம்

பிரான்ஸ் லோட்டோ

₹180.6 மில்லியன் நாடகம்

ருமேனியா லோட்டோ 6/49

₹158.8 மில்லியன் நாடகம்

ஆஸ்திரியா லோட்டோ

₹90.3 மில்லியன் நாடகம்

இத்தாலி MillionDAY

₹90.3 மில்லியன் நாடகம்

போலந்து லோட்டோ

₹83.4 மில்லியன் நாடகம்

ஹங்கேரி Hatoslotto

₹54.9 மில்லியன் நாடகம்

ஸ்பெயின் ப்ஒநொளொதொ

₹45.2 மில்லியன் நாடகம்

போலந்து Mini லோட்டோ

₹8.3 மில்லியன் நாடகம்

ஜெர்மனி லோட்டோ

வரும் நாடகம்

போர்ச்சுகல் Totoloto

வரும் நாடகம்

Viking லோட்டோ

பின்லாந்து லோட்டோ

பெல்ஜியம் லோட்டோ

அயர்லாந்து லோட்டோ

நாடகம்

சுவிச்சர்லாந்து லோட்டோ

ஸ்வீடன் லோட்டோ

கிரீஸ் லோட்டோ

கிரீஸ் Joker

அயர்லாந்து ட்ஐல்ய் Million

லாட்வியா Latloto 535

போலந்து Multi Multi

போலந்து Ekstra Pensje

போலந்து Kaskada

ஆஸ்திரியா ज़हलेनलोट्टो

பல்கேரியா Toto 2 5/35

பல்கேரியா Toto 2 5/50 Zodiac

பல்கேரியா Toto 2 6/42

பல்கேரியா Toto 2 6/49

குரோசியா லோட்டோ 6/45

குரோசியா லோட்டோ 7/35

ஸ்லோவாகியா Euromiliony

செ குடியரசு Sportka லோட்டோ

டென்மார்க் லோட்டோ

பிரான்ஸ் கெநொ

ஹங்கேரி Skandináv Lottó

ஐஸ்லாந்து Lottó

பெல்ஜியம் ப்இச்க் 3

மால்டா லோட்டோ

மால்டா ஸுபெர் 5

நெதர்லாந்து லோட்டோ

நார்வே லோட்டோ

ருமேனியா Joker

ருமேனியா லோட்டோ 5/40

ஸ்லோவாகியா லோட்டோ

ஸ்லோவாகியா லோட்டோ 5 z 35

ஸ்லோவேனியா லோட்டோ

செ குடியரசு Euromiliony

போலந்து Ekstra Premia

போலந்து லோட்டோ Plus

ஹங்கேரி கெநொ

ஸ்லோவாகியா கெநொ 10

லாட்வியா Dzokers

பெல்ஜியம் கெநொ

ஜெர்மனி கெநொ

லாட்வியா கெநொ

லாட்வியா Dzokers 7

கிரீஸ் Proto

கிரீஸ் Extra 5

ஸ்வீடன் கெநொ

பின்லாந்து கெநொ

பின்லாந்து Joker

ஆஸ்திரியா Joker

ஆஸ்திரியா TopTipp

இத்தாலி SiVinceTutto

இத்தாலி 10e lotto

லிதுவேனியா Jega

இத்தாலி லோட்டோமோட்டிகா​ Nazionale

இத்தாலி லோட்டோமோட்டிகா​ பாரி​

இத்தாலி லோட்டோமோட்டிகா​ காக்லியாரி​

இத்தாலி லோட்டோமோட்டிகா​ புளோரன்ஸ்​

இத்தாலி லோட்டோமோட்டிகா​ ஜெனோவா​

இத்தாலி லோட்டோமோட்டிகா​ மிலன்​

இத்தாலி லோட்டோமோட்டிகா​ நேபிள்ஸ்​

இத்தாலி லோட்டோமோட்டிகா​ பலேர்மோ​

இத்தாலி லோட்டோமோட்டிகா​ ரோம்​

இத்தாலி லோட்டோமோட்டிகா​ டுரின்​

இத்தாலி லோட்டோமோட்டிகா​ வெனிஸ்​

ஸ்பெயின் Loteria Nacional

நாடகம்

ஸ்பெயின் Loteria de Navidad - El Gordo

நாடகம்

ஜெர்மனி Spiel 77

ஜெர்மனி Plus 5

ஜெர்மனி ஸுபெர் 6

ஸ்பெயின் ஸுபெர் 11

ஸ்பெயின் Triplex

சுவிச்சர்லாந்து Magic 4

சுவிச்சர்லாந்து Magic 3

செ குடியரசு Kasicka

Luxembourg High 5