ஐரோப்பிய லாட்டரிகள்

ஓவர் 3.7 பில்லியன் INR ஒவ்வொரு வாரமும் பரிசு

ஐரோப்பிய லாட்டரிகள்

ஆஸ்திரியா Lotto

87.4 மில்லியன் INR நாடகம்

Viking Lotto

ஸ்பெயின் La Primitiva

2.1 பில்லியன் INR நாடகம்

பின்லாந்து Lotto

பெல்ஜியம் Lotto

ஜெர்மனி Lotto

611.6 மில்லியன் INR நாடகம்

அயர்லாந்து Lotto

1.5 பில்லியன் INR நாடகம்

இத்தாலி SuperEnalotto

வரும் நாடகம்

ஸ்வீடன் Lotto

EuroMillions

வரும் நாடகம்

ஸ்பெயின் El Gordo

585.4 மில்லியன் INR நாடகம்

ருமேனியா Lotto 6/49

90.4 மில்லியன் INR நாடகம்

பிரான்ஸ் Loto

174.7 மில்லியன் INR நாடகம்

கிரீஸ் Lotto

போலந்து Lotto

வரும் நாடகம்

ஸ்பெயின் BonoLoto

34.9 மில்லியன் INR நாடகம்

இத்தாலி SuperStar

வரும் நாடகம்

EuroJackpot

1.8 பில்லியன் INR நாடகம்

ஹங்கேரி Hatoslotto

407.8 மில்லியன் INR நாடகம்

ஹங்கேரி Otoslotto

272.5 மில்லியன் INR நாடகம்

கிரீஸ் Joker

ஆஸ்திரியா EuroMillions

வரும் நாடகம்

இத்தாலி Lotto

246.2 மில்லியன் INR நாடகம்

அயர்லாந்து Daily Million

87.4 மில்லியன் INR நாடகம்

இத்தாலி MillionDAY

87.4 மில்லியன் INR நாடகம்

லாட்வியா Latloto 535

போலந்து Mini Lotto

7.6 மில்லியன் INR நாடகம்

போலந்து Multi Multi

போலந்து Super Szansa

போலந்து Ekstra Pensje

போலந்து Kaskada

ஆஸ்திரியா Zahlenlotto

பல்கேரியா Toto 2 5/35

பல்கேரியா Toto 2 5/50 Zodiac

பல்கேரியா Toto 2 6/42

பல்கேரியா Toto 2 6/49

ஸ்லோவாகியா Euromiliony

செ குடியரசு Sportka Loto

டென்மார்க் Lotto

பிரான்ஸ் Keno

ஹங்கேரி Skandináv Lottó

பெல்ஜியம் Pick 3

மால்டா Super 5

நெதர்லாந்து Lotto

போர்ச்சுகல் Totoloto

838.8 மில்லியன் INR நாடகம்

ருமேனியா Joker

ருமேனியா Loto 5/40

ஸ்லோவாகியா Loto

ஸ்லோவாகியா Loto 5 z 35

ஸ்லோவேனியா Loto

செ குடியரசு Euromiliony

போலந்து Ekstra Premia

போலந்து Lotto Plus

மால்டா SuperStar

ஹங்கேரி Keno

ஸ்லோவாகியா Keno 10

லாட்வியா Dzokers

பெல்ஜியம் Keno

ஜெர்மனி Keno

லாட்வியா Keno

லாட்வியா Dzokers 7

கிரீஸ் Proto

கிரீஸ் Propogoal

கிரீஸ் Super 3

கிரீஸ் Extra 5

ஸ்வீடன் Keno

பின்லாந்து Keno

பின்லாந்து Joker

ஆஸ்திரியா Joker

ஆஸ்திரியா TopTipp

இத்தாலி SiVinceTutto

இத்தாலி 10e lotto

லிதுவேனியா Jega

இத்தாலி லோட்டோமோட்டிகா​ Nazionale

இத்தாலி லோட்டோமோட்டிகா​ பாரி​

இத்தாலி லோட்டோமோட்டிகா​ காக்லியாரி​

இத்தாலி லோட்டோமோட்டிகா​ புளோரன்ஸ்​

இத்தாலி லோட்டோமோட்டிகா​ ஜெனோவா​

இத்தாலி லோட்டோமோட்டிகா​ மிலன்​

இத்தாலி லோட்டோமோட்டிகா​ நேபிள்ஸ்​

இத்தாலி லோட்டோமோட்டிகா​ பலேர்மோ​

இத்தாலி லோட்டோமோட்டிகா​ ரோம்​

இத்தாலி லோட்டோமோட்டிகா​ டுரின்​

இத்தாலி லோட்டோமோட்டிகா​ வெனிஸ்​

ஸ்பெயின் Loteria Nacional

நாடகம்

ஸ்பெயின் Loteria de Navidad - El Gordo

நாடகம்

ஜெர்மனி Spiel 77

ஜெர்மனி Plus 5

ஜெர்மனி Super 6

ஸ்பெயின் Super Once

ஸ்பெயின் Triplex

செ குடியரசு Kasicka

Luxembourg High 5