ஐரோப்பிய லாட்டரிகள்

ஓவர் 4.1 பில்லியன் INR ஒவ்வொரு வாரமும் பரிசு

ஐரோப்பிய லாட்டரிகள்

ஆஸ்திரியா லோட்டோ

123.8 மில்லியன் INR நாடகம்

Viking லோட்டோ

ஸ்பெயின் La Primitiva

999.6 மில்லியன் INR நாடகம்

பின்லாந்து லோட்டோ

பெல்ஜியம் லோட்டோ

ஜெர்மனி லோட்டோ

884.6 மில்லியன் INR நாடகம்

அயர்லாந்து லோட்டோ

நாடகம்

இத்தாலி சூப்பர்எனலோட்டோ

31.7 பில்லியன் INR நாடகம்

சுவிச்சர்லாந்து லோட்டோ

ஸ்வீடன் லோட்டோ

ஏஉர்ஒஂஇள்இஒந்ஸ்

வரும் நாடகம்

ஸ்பெயின் El Gordo

477.7 மில்லியன் INR நாடகம்

ருமேனியா லோட்டோ 6/49

282.8 மில்லியன் INR நாடகம்

பிரான்ஸ் லோட்டோ

619.2 மில்லியன் INR நாடகம்

கிரீஸ் லோட்டோ

போலந்து லோட்டோ

56.4 மில்லியன் INR நாடகம்

ஸ்பெயின் ப்ஒநொளொதொ

வரும் நாடகம்

இத்தாலி ஸுபெர்Star

31.9 பில்லியன் INR நாடகம்

EuroJackpot

வரும் நாடகம்

ஹங்கேரி Hatoslotto

52.7 மில்லியன் INR நாடகம்

ஹங்கேரி Otoslotto

534.5 மில்லியன் INR நாடகம்

கிரீஸ் Joker

ஆஸ்திரியா ஏஉர்ஒஂஇள்இஒந்ஸ்

வரும் நாடகம்

இத்தாலி லோட்டோ

249.2 மில்லியன் INR நாடகம்

அயர்லாந்து ட்ஐல்ய் Million

இத்தாலி MillionDAY

88.5 மில்லியன் INR நாடகம்

லாட்வியா Latloto 535

போலந்து Mini லோட்டோ

7.5 மில்லியன் INR நாடகம்

போலந்து Multi Multi

போலந்து ஸுபெர் Szansa

போலந்து Ekstra Pensje

போலந்து Kaskada

ஆஸ்திரியா ज़हलेनलोट्टो

பல்கேரியா Toto 2 5/35

பல்கேரியா Toto 2 5/50 Zodiac

பல்கேரியா Toto 2 6/42

பல்கேரியா Toto 2 6/49

குரோசியா லோட்டோ 6/45

குரோசியா லோட்டோ 7/35

ஸ்லோவாகியா Euromiliony

செ குடியரசு Sportka லோட்டோ

டென்மார்க் லோட்டோ

பிரான்ஸ் கெநொ

ஹங்கேரி Skandináv Lottó

ஐஸ்லாந்து Lottó

பெல்ஜியம் ப்இச்க் 3

மால்டா லோட்டோ

மால்டா ஸுபெர் 5

நெதர்லாந்து லோட்டோ

நார்வே லோட்டோ

போர்ச்சுகல் Totoloto

106.1 மில்லியன் INR நாடகம்

ருமேனியா Joker

ருமேனியா லோட்டோ 5/40

ஸ்லோவாகியா லோட்டோ

ஸ்லோவாகியா லோட்டோ 5 z 35

ஸ்லோவேனியா லோட்டோ

செ குடியரசு Euromiliony

போலந்து Ekstra Premia

போலந்து லோட்டோ Plus

ஹங்கேரி கெநொ

ஸ்லோவாகியா கெநொ 10

லாட்வியா Dzokers

பெல்ஜியம் கெநொ

ஜெர்மனி கெநொ

லாட்வியா கெநொ

லாட்வியா Dzokers 7

கிரீஸ் Proto

கிரீஸ் Propogoal

கிரீஸ் ஸுபெர் 3

கிரீஸ் Extra 5

ஸ்வீடன் கெநொ

பின்லாந்து கெநொ

பின்லாந்து Joker

ஆஸ்திரியா Joker

ஆஸ்திரியா TopTipp

இத்தாலி SiVinceTutto

இத்தாலி 10e lotto

லிதுவேனியா Jega

இத்தாலி லோட்டோமோட்டிகா​ Nazionale

இத்தாலி லோட்டோமோட்டிகா​ பாரி​

இத்தாலி லோட்டோமோட்டிகா​ காக்லியாரி​

இத்தாலி லோட்டோமோட்டிகா​ புளோரன்ஸ்​

இத்தாலி லோட்டோமோட்டிகா​ ஜெனோவா​

இத்தாலி லோட்டோமோட்டிகா​ மிலன்​

இத்தாலி லோட்டோமோட்டிகா​ நேபிள்ஸ்​

இத்தாலி லோட்டோமோட்டிகா​ பலேர்மோ​

இத்தாலி லோட்டோமோட்டிகா​ ரோம்​

இத்தாலி லோட்டோமோட்டிகா​ டுரின்​

இத்தாலி லோட்டோமோட்டிகா​ வெனிஸ்​

ஸ்பெயின் Loteria Nacional

நாடகம்

ஸ்பெயின் Loteria de Navidad - El Gordo

நாடகம்

ஜெர்மனி Spiel 77

ஜெர்மனி Plus 5

ஜெர்மனி ஸுபெர் 6

ஸ்பெயின் ஸுபெர் Once

ஸ்பெயின் Triplex

சுவிச்சர்லாந்து Magic 4

சுவிச்சர்லாந்து Magic 3

செ குடியரசு Kasicka

Luxembourg High 5