ஜப்பான் லோட்டோ 7 வென்ற எண்கள்

606 மில்லியன் INR

அடுத்து பரிசு

நாடகம்ஜப்பான் லோட்டோ 7 ஆன்லைன்

சமீபத்திய முடிவுகள் வெள்ளி, 2 டிசம்பர், 2022.

டிரா 2022/499

 • 5
 • 9
 • 14
 • 18
 • 27
 • 32
 • 34
 • 6
 • 12
எண்கள் பரிசுகள்
7 *
6 + 1 *
6 *
5 *
4 *
3 + 2 *
3 + 1 *

ஜப்பான் லோட்டோ 7 வென்ற எண்கள் வெள்ளி, 25 நவம்பர், 2022.

டிரா 2022/498

 • 6
 • 8
 • 12
 • 20
 • 21
 • 24
 • 29
 • 4
 • 18
எண்கள் பரிசுகள்
7 *
6 + 1 *
6 *
5 *
4 *
3 + 2 *
3 + 1 *

ஜப்பான் லோட்டோ 7 வென்ற எண்கள் வெள்ளி, 18 நவம்பர், 2022.

டிரா 2022/497

 • 18
 • 20
 • 24
 • 26
 • 27
 • 30
 • 33
 • 17
 • 19
எண்கள் பரிசுகள்
7 *
6 + 1 *
6 *
5 *
4 *
3 + 2 *
3 + 1 *

* வென்றவர்கள் இல்லை

ஜப்பான் லோட்டோ 7 தகவல்

டிக்கெட் வாங்கப்படும் ஜப்பான் . ஈர்க்கிறது உள்ளன வெள்ளி.

ஜப்பான் லோட்டோ 7 ஏற்பாடு உள்ளது Takarakuji. அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்: www.takarakuji-loto.jp

வென்ற சிரமங்கள் ஜப்பான் லோட்டோ 7

இல்ஜப்பான் லோட்டோ 7 வீரர் தேர்ந்தெடுக்கும் இடையே 7 எண்கள் 1 - 37 மற்றும் 2 போனஸ் எண்கள்.

 • இல் பரிசு ஜப்பான் லோட்டோ 7 பொருந்தும் வித்தியாசத்தில் வெற்றி உள்ளது : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 10295472.
 • 2. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள் மற்றும் 1 எண்கள் எண்ண. சிரமங்கள் 1 உள்ளன 735391.
 • 3. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 52528.
 • 4. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 1127.
 • 5. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 72.
 • 6. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள் மற்றும் 2 எண்கள் எண்ண. சிரமங்கள் 1 உள்ளன 42.
 • 7. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள் மற்றும் 1 எண்கள் எண்ண. சிரமங்கள் 1 உள்ளன 42.