பெல்ஜியம் லோட்டோ வென்ற எண்கள்

சமீபத்திய முடிவுகள் புதன், 6 டிசம்பர், 2023.

 • 8
 • 13
 • 17
 • 25
 • 26
 • 43
 • 42

பெல்ஜியம் லோட்டோ வென்ற எண்கள் சனி, 2 டிசம்பர், 2023.

 • 10
 • 16
 • 27
 • 31
 • 37
 • 42
 • 35

பெல்ஜியம் லோட்டோ வென்ற எண்கள் புதன், 29 நவம்பர், 2023.

 • 3
 • 17
 • 29
 • 32
 • 41
 • 42
 • 37

பெல்ஜியம் லோட்டோ தகவல்

டிக்கெட் வாங்கப்படும் பெல்ஜியம் . ஈர்க்கிறது உள்ளன புதன் மற்றும் சனி.

பெல்ஜியம் லோட்டோ ஏற்பாடு உள்ளது Nationale Loterij. அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்: www.nationale-loterij.be

வென்ற சிரமங்கள் பெல்ஜியம் லோட்டோ

இல்பெல்ஜியம் லோட்டோ வீரர் தேர்ந்தெடுக்கும் இடையே 6 எண்கள் 1 - 42 மற்றும் 1 போனஸ் எண்கள்.

 • இல் பரிசு பெல்ஜியம் லோட்டோ பொருந்தும் வித்தியாசத்தில் வெற்றி உள்ளது : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 8145060.
 • 2. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள் மற்றும் 1 எண்கள் எண்ண. சிரமங்கள் 1 உள்ளன 1357510.
 • 3. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 35724.
 • 4. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள் மற்றும் 1 எண்கள் எண்ண. சிரமங்கள் 1 உள்ளன 14290.
 • 5. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 772.
 • 6. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள் மற்றும் 1 எண்கள் எண்ண. சிரமங்கள் 1 உள்ளன 579.
 • 7. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள் மற்றும் 1 எண்கள் எண்ண. சிரமங்கள் 1 உள்ளன 64.
 • 8. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 48.
 • 9. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள் மற்றும் 1 எண்கள் எண்ண. சிரமங்கள் 1 உள்ளன 18.