மொரிஷியஸ் லோட்டோ வென்ற எண்கள்

சமீபத்திய முடிவுகள் சனி, 3 டிசம்பர், 2022.

 • 09
 • 10
 • 15
 • 16
 • 20
 • 36

மொரிஷியஸ் லோட்டோ வென்ற எண்கள் புதன், 30 நவம்பர், 2022.

 • 12
 • 16
 • 18
 • 24
 • 32
 • 40

மொரிஷியஸ் லோட்டோ வென்ற எண்கள் சனி, 26 நவம்பர், 2022.

 • 04
 • 06
 • 08
 • 12
 • 23
 • 40

மொரிஷியஸ் லோட்டோ தகவல்

டிக்கெட் வாங்கப்படும் Mauritius . ஈர்க்கிறது உள்ளன புதன் மற்றும் சனி.

இல்மொரிஷியஸ் லோட்டோ வீரர் தேர்ந்தெடுக்கும் இடையே 6 எண்கள் 1 - 40.

மொரிஷியஸ் லோட்டோ ஏற்பாடு உள்ளது Lottotech Ltd.