ஐக்கிய ராஜ்யம் Lotto வென்ற எண்கள்

நாடகம்ஐக்கிய ராஜ்யம் Lotto ஆன்லைன்

சமீபத்திய முடிவுகள் புதன், 6 ஜனவரி, 2021.

டிரா 2021/2613

 • 2
 • 8
 • 36
 • 51
 • 52
 • 54
 • 10
எண்கள் பரிசுகள்
6 *
5 + 1 *
5 9.3 மில்லியன் INR
4 747947 INR
3 160274 INR
2 10685 INR

ஐக்கிய ராஜ்யம் Lotto வென்ற எண்கள் சனி, 2 ஜனவரி, 2021.

டிரா 2021/2612

 • 6
 • 8
 • 9
 • 36
 • 39
 • 57
 • 37
எண்கள் பரிசுகள்
6 *
5 + 1 *
5 9.3 மில்லியன் INR
4 747947 INR
3 160274 INR
2 10685 INR

ஐக்கிய ராஜ்யம் Lotto வென்ற எண்கள் புதன், 30 டிசம்பர், 2020.

டிரா 2020/2611

 • 11
 • 17
 • 21
 • 24
 • 37
 • 49
 • 45
எண்கள் பரிசுகள்
6 *
5 + 1 5.3 பில்லியன் INR
5 9.3 மில்லியன் INR
4 747947 INR
3 160274 INR
2 10685 INR

* வென்றவர்கள் இல்லை

ஐக்கிய ராஜ்யம் Lotto தகவல்

டிக்கெட் வாங்கப்படும் ஐக்கிய ராஜ்யம் . ஈர்க்கிறது உள்ளன புதன் மற்றும் சனி.

ஐக்கிய ராஜ்யம் Lotto ஏற்பாடு உள்ளது Camelot UK. அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்: www.national-lottery.co.uk

வென்ற சிரமங்கள் ஐக்கிய ராஜ்யம் Lotto

இல்ஐக்கிய ராஜ்யம் Lotto வீரர் தேர்ந்தெடுக்கும் இடையே 6 எண்கள் 1 - 59 மற்றும் 1 போனஸ் எண்கள்.

 • இல் பரிசு ஐக்கிய ராஜ்யம் Lotto பொருந்தும் வித்தியாசத்தில் வெற்றி உள்ளது : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 45057474
 • 2. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள் மற்றும் 1 எண்கள் எண்ண. சிரமங்கள் 1 உள்ளன 7509579
 • 3. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 144415
 • 4. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 2180
 • 5. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 97
 • 6. நீங்கள் பொருத்த போது பரிசு நீங்கள் வெற்றி : எண்ணிக்கை எண்கள். சிரமங்கள் 1 உள்ளன 10